Kaivosmuseon ja museosäätiön perustaminen

Outokummun kaivosmuseon säätiö s.r. perustettiin vuonna 1982 Outokumpu Oy:n ja Outokummun kaupungin toimesta. Säätiön tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin Outokummun kaivosmuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä kaivostoiminnan ja – tekniikan yhteiskunnallisten vaikutusten historian tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiön säädekirjaa allekirjoittamassa kaivoksenjohtaja Eero Erkkilä vierellään kaupunginjohtaja Esko Hanninen. Tapausta todistamassa takana kaupunginsihteeri Pauli Eskelinen (vas.), materiaalipäällikkö Ilmari Inervo sekä hallintojohtaja Martti Happonen.Kuva: Outokummun Seutu 2.4.1982.

Kaivostyönäyttelystä museoksi

Outokumpu Oy ja Outokummun Matkailijayhdistys olivat yhteistyössä jo 1960-luvun alkupuolelta alkaen koonneet ja kehittäneet kaivostyönäyttelyä, joka oli esillä 1970-luvulla kesäaikoina Vanhan kummun murskaamossa. Kaivosalan erikoismuseo avattiin 13.8.1982. Kaivosmuseo sijoitettiin vuonna 1927 valmistuneeseen kaivostupaan, joka oli alun perin rakennettu kaivosmiesten pukeutumis- ja peseytymistiloiksi. Ennen museokäyttöä rakennus toimi Outokummun kaivoksen puuverstaana. Museota perustettaessa Outokumpu Oy lahjoitti rakennuksen kaivosmuseosäätiölle.

Kaivostuvan näyttelytiloja ennen peruskorjausta.Kuva vuodelta 2009.

Museotunneli

Vuonna 1985 louhittiin museotunneli esittelemään kaivostyötä. Museotunneli on osa Kaivosmuseon näyttelyä ja siellä on kaivostyöhön liittyviä esineitä ja valokuvasuurennoksia. Museotunnelin peruskorjaus tehtiin vuonna 2009, jolloin uusittiin tunnelin valaistus ja lisättiin valokuvasuurennoksia.

Museotunnelissa esillä oleva porausjumbo kuuluu Kaivosmuseon suurimpiin esineisiin.

Omistuspohja ja organisaatio muuttuvat

Syksyllä 2005 perustajajäsen Outokumpu Oyj irtautui Kaivosmuseosäätiöstä. Säätiö jatkoi toimintaansa aina vuoteen 2009 saakka, jolloin se lakkautettiin ja Kaivosmuseo siirtyi Outokummun kaupungin hallintaan 1.9.2009 alkaen. Kaivosmuseo on osa Outokummun kaupungin matkailutoimea.

Vuodesta 2009 alkaen Kaivosmuseolla on ollut kaksi vakinaista työntekijää: museonjohtaja ja amanuenssi.

Museosäätiön valtuuskunnan päätöskokous 25.11.2009. Kuvassa valtuuskunnan puheenjohtaja Kaapo Björklund, sihteeri Merja Marin sekä valtuuskunnan jäsenet Esko Räsänen, Leo Lasarov, Timo Kinnunen, Antero Hakapää, Voitto Kontkanen ja Paavo Räsänen.

Tapahtumia vuosien varrelta

Vuorenpeikonmaa

Vuorenpeikonmaa – perhematkailukohde – käynnistyi vuonna 1985. Kaivosmuseo oli yksi käyntikohteista ja museon kävijämäärät nousivat huomattavasti. Vuonna 1986 Vuorenpeikonmaa ylsi kävijäennätykseensä: yhteensä 44 177 vierailijaa. Myöhemmin kävijämäärät alkoivat laskea ja 1990-luvun alussa Vuorenpeikonmaa ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja sen toiminta loppui.

Outokummun kaupunginjohtaja Matti Kuosmanen (keskellä) avaa Vuorenpeikonmaan Vanhalla kaivoksella vuonna 1985. Kuvassa myös kaupunginsihteeri Pauli Eskelinen (oik.) ja Outokummun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Olli Saikkonen. Kuva: Outokummun Seutu.

Rakennusinventointia

1980-luvulla Kaivosmuseo aloitti outokumpulaisten vanhojen rakennusten inventoinnin. 2000-luvulla rakennusinventointia Outokummussa on jatkanut Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja museon toimesta on tehty joitakin täydennysinventointeja.

Rakennusinventoija Sari Rantanen työvälineineen kentällä kesällä 1988. Kuva: Outokummun Seutu 10.6.1988.

Rinnerikastamon rikastusnäyttely

1990-luvulla Vanhan kaivoksen entiseen rikastamoon rakennettiin rikastusprosessia kuvaava näyttely. Rikastuslaitteita museoon saatiin kaivoksilta eri puolilta Suomea.

Rikastamo-osastoa vuonna 2005.

Vanha kaivos –projekti

Vuonna 1994 käynnistyi Vanha Kaivos –projekti, jonka avulla kehitettiin Vanhan kaivoksen alueesta merkittävää matkailu- ja kulttuurikohdetta.

Kuvassa Vanhan Kaivoksen alueen suunnitelmia pohtimassa arkkitehti Tapio Rönkönharju (vas.), projektipäällikkö-museonjohtaja johtaja Elli Oinonen-Edén sekä amanuenssi Hannu Ylinen

Teollisuusarkeologiset kaivaukset

Kesällä 1995 Kaivosmuseo toteutti vuosina teollisuusarkeologisia kaivauksia entisen kuparitehtaan paikalla. Kuparitehdas oli toiminnassa kummun rinteessä vuosina 1913–1929.

Kaivaustutkimusten tuloksena ilmestyi Kaivosmuseon ensimmäinen julkaisu: ”Sulaa kuparia – Outokummun kuparitehdas 1913–1929.”

Museon juhlavuodet

Kaivosmuseo on juhlistanut toimintavuosiaan viiden vuoden välein.

Kaivosmuseon 10-vuotisjuhlat pidettiin maan alla ravintola Karbidissa.

Vuonna 2002 kaivosmuseo juhli 20-vuotistaivaltaan. Tilaisuudessa museon hyväksi tehdystä yhteistyöstä palkittiin Outokumpu Oyj:n entisen keskus-arkistonhoitaja Asta Toivanen ja kaivosmuseon pitkäaikainen ystävä ja tukija Voitto Kontkanen. Palkintokellot Toivaselle ja Kontkaselle luovutti vt. museonjohtaja Pekka Piiparinen.

Asta Toivanen ja Pekka Piiparinen.

Kaivosmuseon julkaisusarjassa ilmestyi 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kaivoksesta kaupungiksi –julkaisu, jonka toimitti museonjohtajana toiminut Pekka Piiparinen.

Kaivosmuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Sallinen kertomassa avaussanoja säätiön ja museon 25-vuotisjuhlakahveilla. Istumassa vasemmalta: DI Arto Hakola, kaivosteknikko Voitto Kontkanen, tutkija Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Pirjo Puustjärvi (selin) ja Outokumpu Oyj:n tiedotuspäällikkö Liisa Jalanko.

Kaivosmuseon kehittämishanke 2009–2011

Outokummun kaivosmuseon kehittämishanke käynnistyi vuonna 2009. Hankkeen aikana korjattiin vanhassa Kaivostuvassa sijaitsevat Kaivosmuseon perusnäyttelyn tilat sekä suunniteltiin ja rakennettiin uusi perusnäyttely.

 

 

Kaivostuvan kattorakenteiden purkua joulukuussa 2009.

Rakennustöitä kesällä 2010.